HEM
FÖRETAGET
NYBYGGNATIONER
BYGGSERVICE
MASKINPARK
LÄNKAR
KONTAKTA OSS
 

Miljöpolicy

Grenevik & Gustavsson Bygg i Habo ABs målsättning är att utföra
sina arbeten med minsta möjliga miljöpåverkan och vid tillämpliga
delar följs SS-EN ISO 14001.

För att uppnå denna målsättning strävar vi efter att använda så
miljövänligt anpassade produkter som möjligt. Vi följer också den
miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som berör företaget.

Vi arbetar också med att ständigt göra förbättringar av vårt miljöarbete.

Miljöarbete i praktiken

Enligt gällande miljölagstiftning sorteras allt byggavfall samt restprodukter
efter prioritetsordningen:

•  återanvändning
•  återvinning
•  deponering

Vi upprättar, där det tillhandahålls miljöprogram, projektanpassade miljö-
planer. Där redovisar vi projektets miljömål och hur dessa skall uppfyllas.

Ansvarig: Magnus Grenevik


Copyright GG:s BYGG AB 2007