HEM
FÖRETAGET
NYBYGGNATIONER
BYGGSERVICE
MASKINPARK
LÄNKAR
KONTAKTA OSS
 

Maskinpark

Vi har tre fullutrustade servicebilar. Vi strävar efter att ha en underhållsfri
och användarvänlig utrustning genom att köpa in eller hyra utrustning väl
anpassade för ändamålen. För att underlätta för de anställda och minska
arbetsskaderisken utnyttjar vi många redskap som använder till exempel
tryckluft såsom spikpistoler. Det gör arbetet mindre tidskrävande och ger
högre precision vilket kommer kunden tillgodo.


Copyright GG:s BYGG AB 2007