HEM
FÖRETAGET
NYBYGGNATIONER
BYGGSERVICE
MASKINPARK
LÄNKAR
KONTAKTA OSS
 

Kvalitetssäkring

Kvalitetspolicy
Det är Grenevik & Gustavsson Bygg i Habo ABs målsättning att tillgodose
sina kunders behov och lämna byggmästarkvalitet i varje enskilt objekt.
Beställare skall kunna lita på att leverans sker i rätt tid och i övrigt är felfri.

Kvalitetsmål
Objektsanpassad kvalitetsplan enligt byggmästarkvalitet skall upprättas
för alla projekt. Att fortlöpande informera och utbilda personal i kvalitetsfrågor.

Kvalitetsplan
Att efter projekts storlek och art upprätta kvalitetsplan.

Metoder
•  Kontrollplan enligt PBL
•  Kvalitetsrond
•  Dokumenterad egenkontroll

Kvalitetsansvarig: Magnus Grenevik
Heta arbeten: Magnus Grenevik
Våtrum/tätskikt: Magnus Grenevik


Copyright GG:s BYGG AB 2007